จำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้จ๊อย ไม้โครงจ๊อย ไม้สะเดาเทียม และไม้เบญจพรรณ คุณภาพดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรง
ไม้แปรรูป

ขายไม้แปรรูป อบแห้ง คุณภาพดี ราคาถูก และบริการที่จริงใจ

เราเป็นโรงเลื่อยไม้ที่ผลิต ไม้แปรรูป โดยใช้ไม้จากในประเทศเป็นไม้ที่ได้จากการปลูกป่าทดแทน โดยผลิตไม้อยู่ 4 ชนิดหลักคือ ไม้สักสวนป่า ไม้สะเดาเทียม ไม้กระถิน และไม้เบญจพรรณ (ที่ไม่ใช้ไม้หวงห้าม) โดยมีโรงเลื่อยไม้ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงอบไม้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า และนอกจากนี้เรายังทำโรงจ๊อยไม้และไสผลิตภัณท์เพื่อรองรับลูกค้าของเราอีกด้วย เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการผลิตไม้แปรรูปที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกการส่งตรงเวลาและการบริการที่จริงใจ โดยเราสามารถรับออเดอร์ไม้ที่หลากหลายตามการใช้งานของลูกค้าตามจำนวนหรือคุณภาพที่ลูกค้าใช้ เรารองรับการทำงานของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตวงกบประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ โรงงานไม้จ๊อย ร้านค้าไม้แปรรูป ร้านค้าไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ ผู้รับเหมาช่างไม้และเจ้าของบ้านสำหรับสร้างบ้านตกแต่งภายใน โดยผลิตไม้ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายให้มากที่สุด

ไม้สักสวนป่า
ไม้สักสวนป่า ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
ไม้สะเดาเทียม
ไม้สะเดาเทียม ไม้ขนาดใหญ่ เนื้อละเอียด ปลวกมอดไม่ทำลาย ราคาถูกใช้งานได้หลากหลาย
ไม้กระถิน
กระถิน ไม้ราคาถูก หนึ่งในไม้ 13 ชนิด

"ไม้เบญจพรรณ ไม้ปลูกหลากหลาย ที่ไม่ใช้ไม้หวงห้าม ราคาถูก"
"ไม้เบญจพรรณ ไม้ราคาถูก สำหรับใช้ทำ ไม้โครง ไม้พาเลท ไม้จ๊อย"

ไม้แปรรูป
ไม้แปรรูป ผ่านการอบ เหมาะสมกับการใช้งาน
โรงเลื่อยจักรปถวี
คุณภาพที่ดี ตั้งใจทำให้ลูกค้าทุกราย
โรงเลื่อยจักรปถวี
ราคาถูก จากผู้ผลิต