โรงเลื่อยจักรปถวี ผู้ผลิตและจำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้จ๊อย ไม้สะเดาเทียม ไม้ฝา ไม้ฝ้า ไม้พื้น ราคาผู้ผลิต

 
ไม้แปรรูป

ขายไม้แปรรูป อบแห้ง คุณภาพดี ราคาถูก และบริการที่จริงใจ


          เราเป็นโรงเลื่อยไม้ที่ผลิต ไม้แปรรูป โดยใช้ไม้จากในประเทศเป็นไม้ที่ได้จากการปลูกป่าทดแทน โดยผลิตไม้อยู่ 4 ชนิดหลักคือ ไม้สักสวนป่า ไม้สะเดาเทียม ไม้กระถิน และไม้เบญจพรรณ (ที่ไม่ใช้ไม้หวงห้าม) โดยมีโรงเลื่อยไม้ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงอบไม้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า และนอกจากนี้เรายังทำโรงจ๊อยไม้และไสผลิตภัณท์เพื่อรองรับลูกค้าของเราอีกด้วย
          เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการผลิตไม้แปรรูปที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกการส่งตรงเวลาและการบริการที่จริงใจ โดยเราสามารถรับออเดอร์ไม้ที่หลากหลายตามการใช้งานของลูกค้าตามจำนวนหรือคุณภาพที่ลูกค้าใช้ เรารองรับการทำงานของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตวงกบประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ โรงงานไม้จ๊อย ร้านค้าไม้แปรรูป ร้านค้าไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ ผู้รับเหมาช่างไม้และเจ้าของบ้านสำหรับสร้างบ้านตกแต่งภายใน โดยผลิตไม้ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายให้มากที่สุด

ไม้สัก

ไม้สักสวนป่า ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
          ไม้สักสวนป่า คือไม้สักที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกจากทางรัฐบาลเพื่อใช้ไม้ในประเทศ ทดแทนที่ได้มีการหยุดให้สัมปทานไม้ โดยมีกฎหมายสนับสนุนการปลูกสวนป่า ให้สามารถปลูกและขายได้
          ไม้สักสวนป่า นิยมปลูกตั้งแต่ปี 2535 ปัจจุบันไม้ที่นำมาใช้ในการผลิตไม้แปรรูปมีอายุประมาณ 18-24 ปี ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตสินค้าได้มากมาย โดยภาคเหนือนิยมใช้ไม้สักสวนป่า ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ วงกบประตู เสาบ้านเครื่องเรือน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
          ไม้สักสวนป่า ไม่ได้มีราคาแพงอย่างที่คิด ทำให้สามารถใช้ในการทำงานได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ไม่เหมือนไม้สักจากพม่าที่เป็นไม้นำเข้าและมีอายุมากทำให้มีราคาแพง และเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้ในประเทศช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติในทางหนึ่ง

ไม้สะเดาเทียม

ไม้สะเดาเทียม ไม้ขนาดใหญ่ เนื้อละเอียด ปลวกมอดไม่ทำลาย ราคาถูกใช้งานได้หลากหลายและเป็นไม้ 13 ชนิด ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล
ที่สำคัญเป็นไม้ที่มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพ

          ไม้สะเดาเทียม ปลูกและเจริญเติบโตทั่วไปที่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นไม้ที่มีสีน้ำตาลอมแดงเนื้อละเอียด ปลวกและมอดไม่ทำลายจากสารที่อยู่ในเนื้อไม้ เม็ดสามารถสกัดเป็นยาฆ่าแมลงได้
          ไม้สะเดาเทียมเป็นไม้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้งานเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีปลวกมอดไม่ทำลายเป็นไม้ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพและไม้นำเข้าชนิดอื่นๆ เพราะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ไม่ต้องขออนุญาตในการเคลื่อนย้าย ไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ เหมาะกับการทำงาน โดยสามารถผลิตงานได้หลากหลาย สามารถนำไปทำวงกบ ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ไม้พื้น ฝา-ฝ้าบัวคิ้ว และชิ้นงานต่างๆได้สามารถส่งออกไม้ไปยังต่างประเทศได้

ไม้กระถินแปรรูป

กระถิน ไม้ราคาถูก หนึ่งในไม้ 13 ชนิด
          กระถินไม้โตเร็วชนิดหนึ่ง เป็นไม้ขนาดกลาง ทั้งกระถินเทพาและกระถินณรงค์ เป็นหนึ่งในไม้ 13 ชนิด ไม้กระถิน เป็นไม้ที่มีแก่นสีน้ำตาล กระพี้สีเหลือง สามารถนำไปใช้ในงานที่ต้องการต้นทุนถูก ไม้มีคุณภาพระดับหนึ่ง สามารถนำมาใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้โครงจ๊อย ไม้พาเลท มีราคาและคุณภาพดีสามารถสู้ไม้ยางพาราได้

"ไม้เบญจพรรณ ไม้ปลูกหลากหลาย ที่ไม่ใช้ไม้หวงห้าม ราคาถูก"
"ไม้เบญจพรรณ ไม้ราคาถูก สำหรับใช้ทำ ไม้โครง ไม้พาเลท ไม้จ๊อย"

ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป ผ่านการอบ เหมาะสมกับการใช้งาน
          ไม้แปรรูปของเราผ่านการอบอย่างดีเวลาที่ลูกค้านำไม้ไปใช้งาน จะไม่เกิดการหดตัว โก่งงอ แตก เมื่อนำไปใช้งาน โดยการเพิ่มงบประมาณเล็กน้อยจะทำให้งานได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ไม้แปรรูป

คุณภาพที่ดี ตั้งใจทำให้ลูกค้าทุกราย
          คุณภาพเป็นสิ่งที่เราเอาใจใส่และพัฒนาเสมอมา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน เราคัด ไม้แปรรูป ทุกครั้งก่อนส่งถึงมือลูกค้า โดยลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการไม่เหมือนกันเราจึงเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ไม้แปรรูปของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

ไม้แปรรูป

ราคาถูก จากผู้ผลิต
          สินค้าของเรามีราคาถูก เราไม่ตั้งราคาเกินความเป็นจริงหรือตั้งราคาสูงเพื่อหลอกลูกค้าเป็นครั้งคราว เราอาศัยด้วยยอดการสั่งซื้อเป็นประจำและต่อเนื่องด้วยราคาที่ร้านค้าโรงงานและผู้รับเหมาสามารถ รับราคาที่เป็นมาตรฐานและมีราคาถูกได้