โรงเลื่อยจักรปถวี ผู้ผลิตและจำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้จ๊อย ไม้สะเดาเทียม ไม้ฝา ไม้ฝ้า ไม้พื้น ราคาผู้ผลิต

 

         ใช้ไม้สักสวนป่า ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ทดแทนไม้ธรรมชาติและไม้นำเข้า ไม้สักสวนป่ามีคุณภาพดี และไม่แพงอย่างที่คิดผลิต ไม้สักสวนป่าแปรรูป ไม้จ๊อยสักสวนป่า ไม้พื้น ฝา-ฝ้า บัวคิ้ว ตกแต่งภายใน จำหน่ายราคาโรงเลื่อย

         ไม้สัก (Teak wood) เป็นหนึ่งในไม้มงคล 9 ชนิดมีความหมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ อำนาจ-บารมี โดยเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Tectona grandis L.f. สายพันธุ์ไม้สักนั้นในประเทศไทยมีอยู่สายพันธ์เดียว แต่ที่คนเรียกว่าไม้สักทอง สักขี้ควาย สักหยวก และสักอื่นๆ เกิดจากสภาพภูมิประเทศ ความสูงจากน้ำทะเล ดิน และองค์ประกอบอื่นๆที่นำให้ไม้มีลักษณะไม่เหมือนกัน

โดยไม้สักที่มีอยู่ในตลาดโดยทั่วไปมาจากแหล่งที่มาแตกต่างกัน 3 แหล่ง ดังนี้

1.ไม้สักพม่าเป็นไม้อายุมาก มีคุณภาพดีแต่มีราคาสูงใช้สำหรับโครงการบ้านหรูที่มีราคาสูงเป็นต้น เป็นไม้ที่แทนที่ไม้จากธรรมชาติจากป่าไทย(ประเทศไทยมีนโยบายปิดป่า ไม้ในปัจจุบันของไทยมีเฉพาะ ไม้13ชนิดที่รัฐส่งเสริมไม้ยางพาราและไม้สวนป่าที่อนุญาติให้ทำได้) โดยไม้สักจัดเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของพม่าและมีไทยเป็นคู้ค้าอันดับ 1 โดยมีโรงเลื่อยที่ตั้งอยู่ยาวนานทำธุรกิจประเภทนี้


2.ไม้สัก ออป.ไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ปลูกไม้สักและไม้ชนิดอื่นๆเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดไม้ โดยมีการปลูกเพื่อทดแทนอยู่เสมอ เป็นผู้ริเริ่มการปลูกไม้เป็นรายแรกๆ ทำให้ไม้มีอายุมากกว่าไม้สวนป่าปลูกของเอกชน และมีการประมูลไม้เพื่อออกสู่ท้องตลาดเสมอ


3.ไม้สักสวนป่า ไม้สักที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้มีการปลูกขึ้นในช่วงหนึ่ง โดยนิยมปลูกตั้งแต่ ปี 2534 โดยปลูกทั่วไปโดยเอกชนเกษตรกรและผู้ที่ต้องการใช้ที่ให้เกิดประโยชน์ มีกฎหมายรองรับเพื่อทำให้สามารถปลูกไม้และตัดไม้ได้โดยสามารถขออนุญาตจากป่าไม้ท้องที่ (ไม้สักจัดเป็นเป็นไม้หวงห้ามประเภท1 ไม่สามารถตัดโค่นเคลื่อนย้ายได้ยกเว้นโดยพรบ.สวนป่า 2535) โดยปัจจุบันได้มีการนำไม้ที่ปลูกมาใช้ประโยชน์อยู่โดยทั่วไป

ไม้สักสวนป่า ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ


          การใช้ไม้สักสวนป่าถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาตอีกทางหนึ่ง เพราะเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นตามการส่งเสริมของรัฐบาลเพื่อใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ (มีนโยบายปิดป่าหยุดสัมปทานไม้โดยปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้เราเหลือประมาณ33%) และช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นในระหว่างที่ไม้สักเจริญเติบโต เป็นการช่วยลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ(เรานำเข้าไม้จากต่างๆประเทศจำนวนมากเนื่องจากเรามีไม้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ) ช่วยเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและเพื่อให้มีไม้สักไว้ใช้งานต่อไป

สักสวนป่า
ไม้สักแปรรูป

สวยงามทนทาน


          ไม้สักเป็นไม้ที่มีแก่นไม้สีน้ำตาลมีลายน้ำตาลเข้มแทรกอยู่ มีกระพี้สีขาว เนื้อเนียนละเอียดมีความสวยงามเป็นธรรมชาติและมีลายที่ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละแผ่นความทนทานของไม้สักเป็นที่ขึ้นชื่อจึงทำให้ไม้สักได้รับการยอมรับมาตลอด ไม้สักมีความทนทานสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน จากคุณสมบัติที่ปลวกและมอดไม่ค่อยชอบไม้สัก มีความทนทานต่อการเกิดเชื้อราความทนทานจากการกัดกร่อนของความเค็มของทะเล ถ้าไม่เก่าสามารถนำมาไสขัดแต่งใหม่เนื้อไม้ข้างในใจดูเหมือนใหม่ สามารถใช้งานภายนอกได้ดี

ความเหมาะสมในการใช้งาน


          ไม้สักนิยมใช้ในงานที่หลากหลายในกลุ่มงานที่ใช้ไม้คุณภาพ โดยสามารถไสตกแต่งได้ง่ายนิยมนำมาใช้แกะสลัก ทำเฟอร์นิเจอร์ ฉลุลาย วงกบ ประตู สร้างบ้านได้ทั่งหลัง ทำเสาบ้าน คาน นิยมใช้ทำไม้พื้น ฝา-ฝ้า สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยเน้นใช้ในงานที่มีคุณค่าจากคุณค่าของไม้สัก

ไม้สักสวนป่า ราคาไม่แพงอย่างที่คิด


          เนื่องจากไม้สักสวนป่าเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นภายในประเทศ โดยเกษตรกรและผู้ปลูกไม้สักสวนป่าจึงไม่ได้มีราคาแพงมาก โรงงานผลิตสิ่งประดิษฐ์จากไม้ ร้านค้าไม้ ผู้รับเหมารวมถึงเจ้าของบ้านจึงสามารถนำไม้สักสวนป่าไปใช้ในงานต่างๆได้ ข้อดีคือสามารถใช้ของคุณภาพได้โดยต้นทุนไม้แพง