โรงเลื่อยจักรปถวี ผู้ผลิตและจำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้จ๊อย ไม้สะเดาเทียม ไม้ฝา ไม้ฝ้า ไม้พื้น ราคาผู้ผลิต

 
ไม้จ๊อย ไม้โครงจ๊อย

ไม้โครงจ๊อยคุณภาพดีราคาถูก จากสวนป่าปลูกช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

         เราผลิตไม้โครงจ๊อยด้วยความเอาใจใส่ ในผลงานและการผลิตเพื่อให้ไม้จ๊อยของเราออกมามีคุณภาพดีและมีต้นทุนที่ต่ำ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถนำไม้โครงจ๊อยที่เราผลิตไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และได้สินค้าที่มีราคาถูก โดยเราเริ่มตั้งแต่การแปรรูปไม้ให้ได้คุณภาพเพื่อให้ไม้แปรรูปที่จะนำมาทำเป็นไม้โครงมีคุณภาพดีนำมาอบเพื่อลดความชื้นในตัวไม้จะทำให้ไม้ที่จะนำมาต่อจ๊อยไม่บิดโก่งงอเมื่อนำไปใช้งาน และจ๊อยไสด้วยบุคลากรที่เอาใจใส่และตรวจเช็คงานเสมอ เพื่อให้ไม้มีคุณภาพ
         ไม้ทุกชนิดที่เราผลิต เป็นไม้ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกจากทางรัฐบาลเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเอกชนลักษณะของสวนป่าปลูกทดแทน เพื่อหยุดการตัดไม้จากธรรมชาติและมีไม้ใช้ทดแทนไม้จากธรรมชาติ เป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติในอีกทางหนึ่ง
         ทั้งนี้เรายินดีที่จะให้บริการและรับคำติชม เพื่อนำไปพัฒนางานของเราเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

ไม้สักจ๊อย

ไม้สักสวนป่า

ไม้สะเดาเทียม

ไม้สะเดาเทียม

ไม้กระถินจ๊อย

ไม้กระถิน

         เรามีไม้โครงจากประเภทไม้ 3 ชนิดที่ทางโรงงานของเราผลิต คือไม้สักสวนป่า ไม้สะเดาเทียม ไม้กระถินเทพา โดยไม้ที่เราใช้ทุกชนิดเป็นไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเป็นไม้ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกจากทางรัฐบาลเพื่อใช้ทดแทนไม้จากธรรมชาติ โดยมีข้อมูลไม้แต่ละชนิดคร่าวๆดังต่อไปนี้


ไม้สักสวนป่า ไม้สักเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยมาแต่ยาวนานเนื่องด้วยจัดเป็นหนึ่งในไม้มงคลมีลวดลายสวยงาม มีคุณสมบัติพิเศษคือปลวกมอดเชื้อราไม่ทำลายแก่นไม้เนื่องจากมีสารป้องกันเนื้อไม้สามารถทำงานขัดไสได้ง่าย โดยไม้สักสวนป่าคือไม้ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้ปลูกเพื่อทดแทนไม้จากธรรมชาติเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติจากการตัดไม้และลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ
         โดยไม้สักสวนป่าที่เรานำมาใช้เป็นไม้โครงมีอายุเฉลี่ย 20 ปี ทำให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพและมีลวดลายที่สวยงามระดับหนึ่งและมีความทนทานเนื่องจากมีอายุพอสมควรแก่การใช้งาน


ไม้สะเดาเทียม เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นทางภาคใต้และแถมสุมาตราไม่ทราบแหล่งกำเนิดแน่ชัด เป็นหนึ่งในไม้สะเดาโดยไม้สะเดามีด้วยกัน3ชนิดคือ สะเดาบ้าน(ภาคกลาง) สะเดาอินเดีย ที่มีลักษณะคล้ายกัน ส่วนไม้สะเดาเทียมเป็นไม้ที่มีขนาดสูงใหญ่ เนื้อไม้สีน้ำตาลอมชมพู มีเนื้อละเอียด คุณสมบัติเด่นคือปลวดมอดไม่ทำลายโดยเม็ดสามารถนำไปสกัดเป็นยากำจัดเเมลงได้ โดยเป็นไม้ที่เป็นที่นิยมในภาคใต้ใช้ชื่อเรียกทั่วไปว่าไม้เทียม
         ไม้สะเดาเทียมที่เรานำมาทำไม้จ๊อย เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีโดยเราเป็นผู้ผลิตไม้สะเดาเทียมในโรงงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ผผลิตไม้สะเดาเทียมที่มีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า10 ปี ในการผลิตไม้สะเดาเทียม


ไม้กระถิน กระถินเป็นพืชโตเร็วอยู่ในพืชตระกูลถั่ว เป็นไม้ที่สามารถนำมาใช้งานได้อเนกประสงค์ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกจากรัฐบาล แก่นไม้มีสีน้ำตาล กระพื้ไม้มีสีหลือง ดูคล้ายไม้สักโดยเป็นไม้ที่มีความแข็งปานกลางมีความสวยงามสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย
         ข้อดีของไม้กระถินคือเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกเนื่องจากเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้เร็ว โดยปลวกมอดไม่ทำลายแก่นของไม้กระถินทำให้เป็นไม้ที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างยิ่ง

ไม้แปรรูปที่ใช้ทำไม้โครงจ๊อย ไม้ที่จะนำมาใช้เป็นไม้โครงจ๊อยคือไม้ที่มีขนาดเท่ากันเป็นมาตรฐานเพื่อให้เวลาต่อไม้เข้ากันจะทำให้ได้ไม้ที่ตรงและเมื่อนำไปไสจะทำให้มีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการอบไม้ ไม้ที่จะนำมาต่อจ๊อยเป็นไม้โครงจะต้องได้รับการอบ เพื่อไม่ให้ไม้เกิดการบิดตัวโก่งงอ และยึดติดกับกาวได้ดีเมื่อนำมาจ๊อย สามารถไสได้ง่าย โดยเราอบไม้ให้ได้ความชื้น 12-16% เพื่อให้งานของเราออกมามีคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน

ต่อไม้จ๊อย เราต่อจ๊อยไม้ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพโดยคัดไม้ในขั้นตอนการต่อจ๊อยและตรวจเช็คไม้ว่ามีขนาดเท่ากันมีความตรงและมีฟันจ๊อยที่สนิทหรือไม่ และปล่อยให้กาวที่จ๊อยไม้แห้งตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1วันจะทำให้ไม้มีคุณภาพดีไม่หลุดเมื่อนำไปใช้งาน

ไสไม้และแพ็คไม้ ในขั้นตอนการไสไม้เราไสไม้จ๊อยของเราให้มีคุณภาพโดยการตรวจเช็คเครื่องไสให้อยู่ในสภาพพร้อมตั้งเครื่องให้ได้ขนาด ลับใบคัตเตอร์ให้คมเพื่อให้ไม้ออกมาเรียบเนียน และเช็คคุณภาพไม้อีกครั้งก่อนแพ็คไม้เพื่อส่งลูกค้า