จำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้จ๊อย ไม้โครงจ๊อย ไม้สะเดาเทียม และไม้เบญจพรรณ คุณภาพดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรง
ไม้สะเดาจ๊อย

ไม้จ๊อย ไม้โครง สะเดา

ไม้สะเดาเป็นไม้ที่มีสีน้ำตาลอมชมพู เนื้อแข็งปานกลาง แข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย มีตาไม้น้อยเนื่องจากลำต้นสูง มีคุณสมบัติพิเศษ คือปลวกมอดไม่กิน โดยใบของไม้สะเดาสามารถนำไปสกัดเป็นยาฆ่าแมลงได้ (neem oil) ไม้สะเดาที่ใช้ทำไม้จ๊อย ไม้โครงคือ ไม้สะเดาเทียม เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลา พบปลูกทั่วไปในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ต่างประเทศเรียกว่า (neem wood) ไม้โครง ไม้จ๊อยสะเดาเหมาะสำหรับนำไปใช้งาน บิ้วอิน ตกแต่งภายใน ที่ต้องการไม้คุณภาพดีมีความคงทน ปลวกมอดไม่ทำลาย ราคาไม่แพงคุ้มค่ากับสิ่งที่ลูกค้าจ่ายไป

ไม้โครงจ๊อย

ไม้จ๊อย ไม้โครง เบญจพรรณ

ไม้จ๊อย เบญจพรรณ ไม้นานาชนิดคละกันเช่น ไม้กระท้อน สะตอ ทุเรียน ขนุน จำปาดะ ละมุด ตะกู และอื่นๆ ที่เป็นไม้นอกชนิดคุ้มครอง ปลูกและตัดในที่และสวนของชาวบ้าน เมื่อโตก็จะนำมาตัดขายและปลูกทดแทนต่อไป แปรรูปโดย โรงงานไม้แปรรูปที่มีใบอนุญาติแปรรูปประเภท1 เนื้อไม้คุณสมบัติไม่ชัดเจน ปะปนกันไปตามแต่ละชนิดไม้ ปลวกและมอดสามารถขึ้นได้ แต่จะไม่ขึ้นจากโรงงานไม้เรา เนื่องจากอบไล่ความชื้นและฆ่าปลวกมอดมาแล้วควรได้รับการป้องกัน ด้วยน้ำยาชนิดต่างๆเพื่อกันปลวกมอด ทำให้ ไม้สามารถอยู่อย่างยาวนาน คงทน จุดเด่น คือ ราคาไม้จ๊อย ราคาไม้โครง จากเบญจพรรณจะมีราคาถูกที่สุด ในบรรดา ไม้จ๊อย ไม้โครง

นโยบายการผลิตและการจำหน่าย


เราเป็นโรงงานไม้ ที่เอาใจใส่ ในเรื่องคุณภาพในการผลิตไม้ในทุกๆขั้นตอน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสม่ำเสมอและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการซื้อสินค้าของเรา และพร้อมแก้ไขและรับคำติ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป

ในการใช้ไม้จ๊อย ไม้โครง ความต่อเนื่องในการผลิต การมีสินค้าไม่ขาดในเวลาที่ต้องการใช้สำคัญมากเพราะการขาดไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาจทำให้งานเกิดความเสียหาย ล่าช้าได้ เราจึงตั้งใจที่จะผลิตสินค้าให้ต่อเนื่องไม่ขาดตลาดเพื่อให้ลูกค้ามีไม้ใช้ในเวลาที่ต้องการ

เราควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้มีการสูญเสียน้อยทำให้เราสามารถตั้งราคาไม้โครง ราคาไม้จ๊อยของเราในราคาถูกได้ ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อไปเพื่อใช้งานหรือจำหน่ายก็ตาม

เพราะลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการไม่เหมือนกันและเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตไม้ตามขนาด ความยาว และคุณภาพที่ต้องการได้ เพื่อตอบสนองการใช้งานสูงสุด

อัลบั้มรูปไม้สะเดาจ๊อย