โรงเลื่อยจักรปถวี ผู้ผลิตและจำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้จ๊อย ไม้สะเดาเทียม ไม้ฝา ไม้ฝ้า ไม้พื้น ราคาผู้ผลิต

ไม้โครงจ๊อยสักสวนป่า


     เราผลิตและจำหน่ายไม้โครงสักสวนป่าจ๊อย โดยไม้โครงจ๊อยที่ผลิตจากเรานั้นได้รับการอบมาอย่างดีและผลิตด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพของสินค้าทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานโดยขนาดที่เราผลิตคือ 17*41*2.5เมตร